logga

Lek- och aktivitetshall 

I anslutning till Hunddagiset finns en aktivitetshall som dagtid är tillgänglig för dagishundarna för lek och aktivering. Kvällstid förvandlas den till träningshall för kursverksamhet och uthyrning. Hallen är 100kvm och har diverse olika tillbehör.