logga

Integritetspolicy

Hunddagiset Mariestad använder vi och skyddar dina personuppgifter på följande sätt:

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerar dig via formulären på vår hemsida. Den insamlade informationen inkluderar ditt för- och efternamn, din e-postadress, ditt personnummer, adress och postadress, ditt telefonnummer,  din hunds namn, hundens födelsedatum, ras/raser på hunden, hundens kön, mankhöjd samt övrig information till kurs eller dagisplats.
 
2. Användning av information
För att kunna administrera och hantera faktureringar så behövs samtliga uppgifterna nämnda i punkt 1.  Denna typen av information är nödvändig för att kunna registreras som kund hos oss. Om du inte lämnar denna information kan du tyvärr inte vara kund hos Hunddagiset Mariestad. Informationen lagras i 5 år efter uppsagd dagisplats. Önskar du att uppgifterna raderas permanent tidigare ber vi dig höra av dig till oss.
Vi behandlar också faktureringsinformation i enlighet med de krav som vid var tid gällande lagstiftning kräver, till exempel för bokföringsändamål. Sådan information sparas så länge som lagen kräver.
 
3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Uppgifterna som skickas in via hemsidan går via Hemsida24 till Gmail som hunddagiset sedan sammanställer en anmälan av. Efter detta raderas uppgifterna från både hemsida24 och Gmail. 

Vi anser att det är nödvändigt att dela information med rättsvårdande myndigheter, it-säkerhetskonsulter, jurister och revisorer i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Uppgifterna lagras oåtkomligt från obehöriga.

6. Dina rättigheter som registrerad
Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och begära att de rättas eller raderas (om de är felaktiga), att vi slutar använda dem för ett specifikt ändamål, att få ut dem i ett digitalt läsbart format (till dig eller direkt till en annan tjänsteleverantör). Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag.

5. Nyhetsbrev
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka relevant information och uppdateringar som angår din dagisplats eller kursanmälan, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Dessa informationsmail är viktiga för att kunna ta emot information som rör dagis/kurs.